Author Topic: Разни интегрални кола, микроконтролери...  (Read 353 times)

Offline robpas

  • Нов член
  • *
  • Posts: 0
Се продава:

1. PIC16F72-I/SP во 28 пинско DIL пакување,
5 канален 8 bit A/D конвертор, 2 тајмери, SPI и I2C комуникација,
цена за парче 120 ден
количина на лагер 10 парчиња

2. PIC16F877/887 во 40 пинско DIL пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 10 парчиња

3. PIC18F4523 во 44 пинско SMD пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 10 парчиња

4. PIC18F4553 во 44 пинско SMD пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 10 парчиња

5. PIC16F877 во 44 пинско SMD пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 4 парчиња

6. ICL7107CPL во 40 пинско DIL пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 2 парчиња

7. MAX7219CNG во 24 пинско DIL пакување,
цена за парче 50 ден,
количина на лагер 100 парчиња

8. TPIC6B595 во 20 пинско DIL пакување,
цена за парче 100 ден,
количина на лагер 100 парчиња

9. MBI5039GF во 24 пинско SMD пакување,
цена за парче 50 ден,
количина на лагер 30 парчиња

10. LMD18200/LMD18245T
цена за парче 300 ден,
количина на лагер 10 парчиња