Author Topic: Четвртина-бран трансформатор  (Read 746 times)

Trolko

  • Guest
Четвртина-бран трансформатор
« Opened on 01.02.2014, Saturday, 22:40:41 (Edited 02.02.2014, Sunday, 09:08:10) »
Заради факултетски обврски пишувам мала скрипта за Смитови Дијаграми, но истата е далеку од готова, но еве еден мал исечок поврзан за прилагодување на антени кон примо-предавателниот уред со помош на таканаречениот четвртина-бран трансформатор.

Code: [Select]
http://aleks.softver.org.mk/sc/quarter-wave-transformer.pdf
Во крајната скрипта ќе има подетално објаснување и изведување на равенките кои што се употребени тука; ова е само кратката верзија :-)

Било какви предлози и замерки се добредојдени  :-*