Author Topic: λ/12 Prilagodni clan  (Read 1057 times)

Offline Doca

 • Почивај во мир
 • Стручњак
 • *****
 • Posts: 275
  • Borina Amaterska Svastara
λ/12 Prilagodni clan
« Opened on 29.04.2013, Monday, 22:23:21 (Edited 30.04.2013, Tuesday, 00:08:33) »
             Ovaj metod prilagođenja je među amaterima relativno malo poznat, što je velika šteta jer omogućava korišćenje koaksijalnih kablova gotovo bilo koje impedanse za povezivanje stanice sa antenom iako su i stanica i antena 50 oma, a koaks sasvim drugačije impedanse. Malo iz finansijskih, a malo i iznekih drugih razloga, tek kod nas nije lako naći veoma kvalitetan antenski koaks, a još ako ga treba 30..40.. ili više metara problem za većinu postaje skoro nerešiv.
 
             No, nije retko da se dođe u priliku da se povoljno nabavi lepo "parče" nekog baš kvalitetnog koaksa ali se ispostavi da mu je impedansa drugačija od famoznih 50 oma pa se (bez razloga) od nabavke odustaje. Istina, takav kakav jeste, taj se koaks ne može direktno staviti između stanice i antene kao što bi se to uradilo sa 50 om-skim kablom. E, tu uskače u pomoć mali trik sa λ/12 -skim prilagodnim članovima i uz nekoliko konektora i malo truda (i vremena) imaćete savršen antenski vod tačno one impedanse koja vam treba i uz to veoma dobrog kvaliteta. Sa početkom uvođenja kablovske televizije, povećala se za amatere mogućnost da dođu do stvarno dobrih koaksa, ali ih je uvek odbijalo što su 75 oma.
 
             Evo kako bez mnogo teoretisanja da izračunate i napravite ove prilagodne clanove. Za većinu će to biti najlakše ako se pokaže na praktičnom primeru. Proračun ćemo obaviti za 2m-ski opseg (144-146MHz) i za korišćenje 75 om-skog koaksa.
 
             Potrebno je da prvo odredimo talasnu dužinu na frekvenci koja nas zanima, a to je u ovom primeru 145MHz (sredina banda) i to će biti:
 
                 λ=300/145=2,069m
 
i to je dužina jednog talasa u slobodnom prostoru tj. vazduhu. Iz ovoga se lako dobija 1/12 (jedna dvanaestina)
 
                  2,069/12= 0,1724m
 
Dakle ovo je dužina λ/12  ali opet u slobodnom prostoru.
             Zašto ovo "u slobodnom prostoru" stalno napominjem?! Zato što se u fabričkim koaksijalnim kablovima do kojih mi amateri možemo da dođemo, kao dielektrik ne nalazi vazduh već neki drugi materijali od kojih je najčešći čvrsti polietilen. Uprošćeno rečeno, kada se radio talas frekvence 145MHz kreće kroz vazduh on će za vreme od jednog talasa "preći" 2,069m, ali kada se kreće kroz koaks, nailaziće na veći otpor zato što dielektrik ima drugačije osobine od vazduha pa će za isto vreme prevaliti samo 1,365m što iznosi 66% od puta koji pređe u slobodnom prostoru. Odatle potiče onaj svima poznati "faktor skraćenja" 0,66 i on važi za gotovo sve koakse sa čvrstim polietilenom kao dielektrikom, koji je i najčešći u rukama amatera. Ima i drugačijih kablova sa drugačijim dielektrikom pa samim tim i drugačijim faktorom skraćenja, i zato će biti neophodno da saznate taj podatak o kablu koji hoćete da koristite, ako hoćete da vam sve ovo uspe i radi kako treba.
 
              Sada, znajući da nam je za 2m opseg  λ/12 =0,1724m moramo to pomnožiti sa faktorom skraćenja 0,66 i dobićemo takozvanu "električnu" dužinu λ/12  u kablu i to iznosi 0,1138m ili zaokruženo 11,4cm. Ovu dužinu ćemo na slici označiti sa "L" .
 
              Za izradu prilagodnih članova biće potrebno da od tog novo-nabavljenog 75 om-skog koaksa odsečemo DVA ovakva komada po 11,4cm ali će nam trebati i još dva komada iste takve dužine ali od 50 om-skog koaksa. Kako se to dalje povezuje vidi se na sledećoj slici.


              Kao što se to i na slici vidi, koristite konektore (muške i zenske) za sva povezivanja, jer lemljenje APSOLUTNO NE DOLAZI U OBZIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
              Potrudite se da u izradi budete što precizniji, mada ne treba ići u krajnosti, jer greška od čak 5mm teško da će u praksi mnogo da poremeti karakteristike ovog sistema. Ovi prilagodni članovi su dovoljno širokopojasni da savršeno pokriju bilo koji amaterski band u koliko odnos transformacije nije veći od 1:3, a to znači da ta "nezgodna" impedansa novog koaksa nebi trebalo da je viša od 150oma, jer je 50:150 isto kao 1:3, mada je malo verovatno da ćete u praksi naići na takav koaks.
 
              Gore dati proračun potpuno zadovoljava slučaj upotrebe 75 om-skog koaksa u 50 om-skom sistemu. Tu je odnos transformacije 1:1,5 (50:75=1:1,5) ali kod većih odnosa, treba rezultat korigovati za 10-15%  (kod transformacije 1:3 za 15%) tj. izračunatu dužinu umanjite za još 15%. To se sasvim tačno vidi i računa iz donje formule koju dajem za one koji "moraju" biti apsolutno tačni! Ako treba da smo tako tačni onda i dužinu iz predhodnog proračuna smanjite za jedan dvehiljaditi deo talasne dužine!!!

Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu!
****************************
Imati prijatelje, to znaci prihvatiti da ima lepsih, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to ne moze da prihvati - nema prijatelja!

Offline Toma

 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 1482
 • Gender: Male
 • Доблесно е да си дрзок а да помагаш!!!
Ако некој знае а знаеш дека знае, следи го
Ако некој знае а не знае дека знае, укажи му
Ако некој не знае а знаеш дека не знае, покажи му
Ако некој не знае а не знае дека не знае, бегај од него!!!

Offline Doca

 • Почивај во мир
 • Стручњак
 • *****
 • Posts: 275
  • Borina Amaterska Svastara
Одг: λ/12 Prilagodni clan
« Reply #2 on 29.04.2013, Monday, 23:06:48 »
Hvala Toma!
Izmenio sam tekst i sad je malo "čitljiviji" nadam se.
Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu!
****************************
Imati prijatelje, to znaci prihvatiti da ima lepsih, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to ne moze da prihvati - nema prijatelja!