Author Topic: Testiranje izobličenja bez posebne opreme - (Hafler diferencijalni test)  (Read 2128 times)

Offline Doca

  • Почивај во мир
  • Стручњак
  • *****
  • Posts: 275
    • Borina Amaterska Svastara
            Samograditelji i entuzijasti retko imaju prilike da im na raspolaganju budu ozbiljniji merni instrumenti. To ipak ne umanjuje želju da se sopstveni projekat nekako proveri i na neki drugi način osim na "uhometar". Srećom, ljudima svakakve ideje padaju na pamet, a nekima i vrlo duhovite i korisne. Jedna od tih ideja je i testiranje izlaznih audio pojačala upotrebom samih izlaznih stepena i bez ikakve merne opreme. Rešenje je jednostavno ali vrlo pouzdano i začuđujuće precizno, mada ne treba očekivati čuda. Ipak, za amaterske uslove, kada već nemate drugih instrumenata ovo je više nego dobar i precizan način da steknete utisak o vašem projektu.
 
            Za ovo testiranje vam je potrebno samo nekoliko pasivnih komponenti i jedan izlazni kanal (bez pretpojačala i tonske kontrole) bilo kakvog pojačala koje će ovde služiti kao "pobudno pojačalo". Rekao sam "bilo kakvo" zato što njegov kvalitet ni najmanje ne utiče na tačnost merenja. To istina ne zvuči logicno ali je tako... taj pojačavač može imati i 10% izobličenja ako baš nemate bolji.
 
            Možda će sve biti jasnije posle sledećeg objašnjenja principa delovanja:
Posmatrajte dve tačke na šemi = jedna je crvena izlazna buksna pobudnog pojačala a druga je crvena izlazna buksna pojačala na testu (kome merite izobličenje). Recimo da ste podesili nivo ulaznog signala na pobudno pojačalo tako da na njegovom izlazu dobijete tačno 10V. Pošto je to previše da bi se direktno dovelo na ulaz ispitivanog pojačala, taj signal se kroz atenuatorsku mrežu koju čine 2k2+potenciometri+27oma oslabljuje na takav nivo da se i na izlazu ispitivanog pojačala takođe dobije tačno 10V. E sad, između te dve tačke se nalaze recimo slušalice (ili AC mV-metar). Pošto se obe tačke zajedno (sinhrono) kreću naviše i naniže u ritmu signala, ako ispitivano pojačalo nema ama baš nikakva izobličenja, biće u svakom momentu obe tačke tačno na istom potencijalu pa između krajeva slušalica (ili mV-metra) neće biti nikakve razlike potencijala. Sva izobličenja (kolika god da su) koja eventualno ima pobudno pojačalo će postojati u signalu na njegovom izlazu, ali takodje u potpuno indentičnoj meri i na izlazu ispitivanog pojačala jer će ono samo pojačati taj signal kakav mu stiže kroz atenuatorsku mrežu sa izlaza pobudnog pojačala. Tada se u slušalicama neće ništa čuti a ni mV-metar neće ništa pokazivati. Pošto nema pojačala bez izobličenja, praktično će ispitivano pojačalo na svom izlazu imati signal koji u sebi sadrži sva izobličenja koja je dobio od pobudnog pojačala PLUS svoja sopstvena izobličenja koja je ono unelo, a kojih nema u signalu koji njemu dolazi na ulaz. Zato će postojati razlika u sastavu signala na izlazima pobudnog i ispitivanog pojačala a ta razlika je upravo sopstveno izobličenje SAMO ISPITIVANOG POJAČALA a ne i pobudnog. Zbog toga nema veze kog je kvaliteta i sa koliko izobličenja pobudno pojačalo, a nema ni veze ni uticaja sa kakvim ulaznim signalom sve to ispitujete. Oni koji su uvek prigovarali da čist sinusni signal nije dovoljno rezolutan da pokaže događanja u pojačalu jer se stvari menjaju kad se dovede kompleksan audio signal neke muzike, sada neće valjda imati primedbe. Ovom sistemu je svejedno kakav je signal na ulazu jer ga oba pojačala paralelno i u istovetnom iznosu pojačavaju, a na izlazu se pojavljuje samo eventualna razlika a to je sopstveno izobličenje ispitivanog pojačala!

 

           Na ulaz pobudnog pojačala može se preko nekog potenciometra (koji nije nacrtan na semi) dovesti bilo kakav signal - iz signal generatora ili bilo kakav audio signal sa CD-a ili nekog drugog izvora pa čak i šum izmedju stanica sa FM tjunera. Podesi se izlazni nivo pobudnog pojačala na neku vrednost koja vam se čini dovoljna, a moze biti i nekoliko vati ali i dosta više od toga. Lakše je u početku krenuti sa manjim nivoima. Postavite potenciometar FINO na sredinu i sada podešavanjem potenciometra GRUBO podesite da se u zvučniku za monitoring (ili slušalicama ako njih koristite) dobije što manji nivo signala. Potom probajte da sa FINO još više potisnete (utišate) signal. Kada ste postigli minimum, to što tada čujete u monitoring zvučniku ili slušalicama su samo izobličenja koja unosi pojačalo koje je na testu. Ako za oba opterećenja koristite standardne zvučnike, moraćete "glavni zvučnik" da odnesete u neku drugu prostoriju jer će vam zvuk iz njega mnogo smetati da bilo šta čujete iz zvučnika za monitoring na kome će nivo biti jako mali. Zato je možda dobro da koristite slušalice, ali i sa njima morate biti pažljivi da ih ne opteretite i izgorite velikim signalom u prvim momentima dok ne postignete minimum u podešavanju.
 
           Sada možete vršiti razne zahvate i izmene na svom projektu koji je na testu i videti da li te modifikacije vode poboljšanjima ili ne.
Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu!
****************************
Imati prijatelje, to znaci prihvatiti da ima lepsih, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to ne moze da prihvati - nema prijatelja!