Author Topic: Туториал: Подобрување/репарирање на евтино ATX напојување  (Read 288 times)

Offline GigaWatt

 • Администратор
 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 11664
 • Gender: Male
 • Не фалширам
Туториал: Подобрување/репарирање на евтино ATX напојување
« Opened on 13.06.2019, Thursday, 10:28:04 (Edited 15.06.2019, Saturday, 16:13:44) »
Сите понекогаш сме имале потреба да искористиме некое евтино ATX напојување... а многу често, тоа приверемено решение, знае да остане и трајно :-\... освен тоа, ако сте склопиле некоја office/интернет машина за некој близок или за себе како додатен компјутер кој треба истовремено да биде и media center PC или нешто трето, сигурно нема да ставите некое „кој знае какво“ напојување, туку ќе ставите „што ќе се најде“ (знаеме како одат овие работи кај нас ::)... се става што останало „фурда“ од други PC-иња ::)).

Најголем проблемот кај овие евтини напојувања се кулерите, т.е. практично се дизајнирани да откажат по година или две работа... а ако откажат, ова повлекува еден куп други проблеми, од кои најмал може да биде подуени електролити. Но, не треба да ги занемариме и останатите недостатоци кои овие напојувања ги имаат, што значително им го намалува животниот век. Генерално земено, дизајнот на овие на овие евтини ATX напојувања и не е лош... само лошо се изведени :-\.

Да почнеме :). „Пациентот“ за овој туториал е некое no name евтино (цена: 500, 600 денари) ATX напојување.Значи, максимални декларирани излезни јачини на струи, по rail-ови, според производителот се следните.
 • +3.3V --> 28A
 • +5V --> 40A
 • +12V --> 17A
ОК... искрен да бидам, според декларацијата, ова и не изгледа баш така лошо :). Да видиме како изгледа внатре ;).Мхм... да, баш како што мислев... екстремно лоша изведба :-\. Е сега, што не е во ред со ова напојување. Прво, нема EMI филтерска секција во примарот :(.Калемот LF1 и кондензаторите CX1, YC1 и YC2 се дел од оваа секција. Нивната намена е филтрирање на влезниот напон од високофреквентен шум, кој може многу лошо да влијае врз излезниот напон, како и стабилноста, на самото ATX напојување. Освен тоа, одговорни се сузбивање на првичниот „шок“ (полнење на високонапонските електролитски кондензатори во примарот) при вклучување на ATX напојувањето на мрежен напон. За ова е пред се одговорен NTC отпорникот, но и овие филтерски елементи се дел од тој сузбивач на „шок“. Доколку овие комоненти ги нема, многу често може да се види како „летаат искри“ од буксните, само што ќе се приклучи напојувањето на мрежен напон. Причината за ова е пребрзото полнење на електролитските кондензатори, кое им го намалува нивниот животен век, но последица е на тоа што овие филтерски компоненти кај овие евтини ATX напојувања, најчесто ги нема :-\. Имам начекано и такви каде што и NTC отпорникот им фали :o (премостен е ::))... да бидам искрен, ова се екстремни случаи и, колку и да евтино напојувањето, најчесто барем оваа компонента за сузбивање на првичниот шок при приклучување на напојувањето на мрежа, ја имало ;).

Калемот LF1 e најобичен двоен спрегнат филтерски калем. Вакви калеми може да начекате во повеќето уреди кои имаат SMPS напојувања, но ги има и во некои уреди со класично напојување. На пример, сите монитори за компјутер имаат ваков калем во примарот од напојувањето, без разлика дали станува збор за LCD или CRT монитори ;). Еве како најчесто изгледаат повеќето од нив ;).Практично, станува збор за две намотки намотани околу ист феритен прстен или феритно јадро. Инидивидуалната индуктивност на намотките им е најчесто од 1mH до 10mH. Ако сте расклопувале стари уреди, сигурно сте ги сретнале ;).

CX1 е пластичен високонапонски кондензатор. Кај овие кондензатори, најчесто ознаката за максималниот работен напон е пишана како „максимален наизменичен напон“ (VAC или V~), а не „максимален еднонасочен напон“ (само V или V--), како што најчесто се означуваат пластичните (па и било кои други) кондензатори. Но, овие кондензатори по ништо не се разликуваат од класичните високонапонски пластични (MKP или MKT) кондензатори ;). На пример, најчесто ознаката за максималниот работен наизменичен напон кај овие кондензатори е 275V~, што практично значи дека на нивно место, може да се стави и друг таков кондензатор кој има максимален еднонасочен напон од 400V ;) (доколку се земе во предвид еквиваленцијата меѓу еднонасочниот и наизменичниот напон, фактор 1.41, т.е. корен од 2 ;)). Капацитивноста на CX1 не е критична и може да изнесува од 100nF до 1uF (може и повеќе, но со зголемување на капацитивноста, се зголемуваат и димензиите на кондензаторите :P :D). Еве како изгледаат овие кондензатори ;).Кондензаторите YC1 и YC2 се филтерски кондензатори за пренесување на високофреквентниот шум од двете напојувачки жили на напојувањето (нула и фаза) према маса (GND, заземјување). Кај ATX напојувањата, најчесто „жешката маса“ (масата од страната на примарот или "hot ground") е најчесто иста со „ладната маса“ (масата од страната на секундарот, т.е. изводот со напон 0V, output GND) и овие два кондензатори се врзани од фазата и од нулата према заедничката маса. Конкретно овие два кондензатори се многу важни. Ако ги нема, најчеста појава е „мавање на струја“ ако се фатите за куќиштето од компјутерот :P :D. Зошто се случува ова? И од страната на секундарот на самото ATX напојување, но и од примарната страна, во денешно време, секогаш има високофреквентен шум. Дел е внесен во напојувачката мрежа како последица на останатите SMPS напојувања во мрежата (телевизори, компјутери, монитори, итн.), но дел е внесен и преку се поголемиот број на радио бранови кои ги има во етерот. Радио брановите се неизбежен извор на електромагнетни пречки (EMI). Во денешно време, покрај сите генератори на електромагнетни бранови, како што се мобилните телефони, Wi-Fi и Bluetooth уредите, скоро невозможно е да не се индуцира дел од ова зрачење и во напојувачката мрежа. Ова се најчесто високофреквентни пречки со многу мала амплитуда, занемарлива во однос на амплитудата на мрежниот напон, но сепак постои во водовите на напојувачката инсталација. За ова е пред се виновен фактот што напојувачките водови не се оклопни (ширмирани), но таков е начинот на кој се изведуваат инсталациите цел век (и повеќе :)) наназад, така да, овој начин на поставување на инсталации сигурно нема да се смени во догледна иднина... а и нема потреба бидејќи на дел од уредите, како што се на пример греалките, овој електромагнетен шум воопшто не пречи на нивното функционирање :). Овој шум најчесто е непосакуван само кај уредите со SMPS напојувања, а во нив може да се монтира филтер за елиминација на овие електромагнетни пречи :). Е сега, да се навратам назад за што се одговорни YC1 и YC2 :). Овие два керамички кондензатори ги пренесуваат сите овие високофреквентни електромагнетни пречки према „жешката маса“ (hot ground) и/или (во зависност од тоа дали се заеднички ладната и жешката маса во ATX напојувањето, нјачесто се) према „ладната маса“ (масата од секундарот, GND). Доколку овие два кондензатори не постојат, непосакуваниот електромагнетен шум почнува да се конвертираат во електростатички набој кој, доколку не се испразни, само се надополнува. Овие кондензатори се одговорни за тоа, празнење на овој електростатички набој, кој се јавува како последица на високофреквентниот шум со многу висока фреквенција (од редот на стотици мегахерци па нагоре) према жешка и/или ладна маса. Без разлика дали тој набој ќе се испразни преку жешката или ладната маса, важно е со тој набој да се направи една од две работи: или да се однесе преку жешката маса према земја (баш земја, заземјување) или да се потроши како електричен полнеж на некој потрошувач, односно на некоја од компонентите во компјутерот ;). Се надевам јасно е дека статичкиот електрицитет е екстремно непожелна работа кај дигитални уреди, особено персонални компјутери ;). Не е важно која е крајната дестинација на тој полнеж, важно е да не биде дел од куќиштето на персоналниот компјутер, т.е. да не се трупа. Поради прнципот на работа на ATX напојувањата (SMPS, вискофреквентни прекинувачки напојувања), а и самата форма на куќиштата за персоналните компјутери како и нивните напојувања (правоаголници или коцки, односно метални лимови кои се поставени паралелно едни на други), подложни се на концентрација (натрупување) на електростатички полнежи, па поради тоа, овие кондензатори мора да имаат прилично висок пробивен напон. Пробивниот напон на овие кондензатори треба да биде барем 700, 800V (пожелно е и повеќе, но не задолжително). Капацитивноста на овие кондензатори не е критична и може да изнесува од 47pF до 47nF. Еве како изгледаат овие кондензатори :).И еве како изгледа таа секција преправена, со сите компоненти кои фалат :).PFC1 е Power Factor Correction coil. Тоа е намотка за корекција на факторот на моќност. Бидејќи SMPS напојувањата имаат капацитивен карактер, пожелно е да се корегира факторот на моќност со калем (индуктивитет), со што напонот и струјата во SMPS напојувањето ќе бидат (повеќе или помалку) во фаза (фазната разлика меѓу напонот и струјата да е што е можно помала). Дури и ако постои овој калем кај овие евтиниве ATX напојувања, не верувам дека не е fake (пример за fake PFC калем е даден во оваа тема), така да, ако на мерач за индуктивност, овој калем не покаже некоја значителна вредност (50, 100, 200mH), калемот е најверојатно fake :-\... и можете слободно да го извадите, а наместо него, да ставите краткоспојник ;). Но, во конкретниов случај, во ова ATX напојување, нема PFC калем, но бидејќи истиот не е толку важен како останатите спомнати компоненти (LF1, CX1, YC1 и YC2), нема потреба да монтирате ваков калем ;). Скапи се и големи, а и тешко дека ќе успеете да го сместите во напојувањето, освен ако нема предвидено место каде да се монтира. Така да, PFC1 можеме и да го изоставиме :).

Преминуваме на наредното: подобрување на ладењето на активните компоненти во ATX напојувањето :).Овие ладилни тела се одговорни за ладење на прекинувачките компоненти (MOSFET-и или класични биполарни транзистори) во примарот на напојувањето (левото ладилно тело) и брзите исправувачки Шотки диоди во секундарот од напојувањето (десното ладилно тело). Кај евтините ATX напојувања, овие ладилни тела се најчесто екстремно поддимензионирани :-\. Најдобро е ако може да се сменат со некои поголеми, но освен ако немаме некои други расипани ATX напојувања во купот „фурда“ низ дома (:P :D), најверојатно ќе мораме да ги користиме постоечките. Јас немав адекватни поголеми низ купот фурда по дома, така да, морав да ги задржам фабричките.

Но, сепак, иако се тенки и неадекватни, може да се направат определени подобрувања. Имено, шрафовите со кои ги стегаат транзисторите и Шотки диодите за ладилните тела, најчесто не се доволно стегнати :-\. Освен тоа, иако имаат поставено лискунски подлошки (од оние сивите, еластичните) меѓу активните компоненти и ладилното тело, ова многу често е недоволно и треба дополнително да се додаде и термо паста. Најоптоварени (т.е. најмногу греат) од сите овие активни компоненти се Шотки диодите во секундарот на ATX напојувањето, па затоа во конкретнава ситуација, јас ќе им ставам термо паста само на нив, но пожелно е да се стави истата и на активните компоненти во примарот (транзисторите). Термо пастата се става и на горната и на долната страна на лискунската подлошка. Практично се прави сендвич од ладилно тело <--> термо паста <--> лискунска подлошка <--> термо паста <--> активна компонента ;). Еве ги Шотки диодите без термо паста, само извадени од нивното лежиште, заедно со ладилното тело, од плочката на ATX напојувањето.Се гледа дека многу не се пазело при поставувањето на лискунските подлошки :-\. Шотки диодите ги одшрафуваме, ги вадиме лискунските подлошки, го чистиме ладилното тело најдобро што можеме со суво крпче, ставаме термо паста на ладилното тело (на она место на кое треба да легне лискунската подлошка), ја поставуваме лискунската подлошка на термо пастата, на диодата (транзисторот) ставаме термо паста и ја ставаме врз лискунската подлошка, за на крај да го ставиме шрафот заедно со изолациското пластично навлаче :). Зависи од типот на куќиштето кое се користи за Шотки диодите, но вакво пластично навлаче на шрафчето за стегање, можно е и да нема. Не е проблем, се додека задната страна од Шотки диодата нема метална (проводна) основа. Во конкретниов случај, сите Шотки диоди беа во TO-220 куќиште и сите беа со метална основа на задната страна од куќиштето, па поради тоа, сите овие дидои мора да имаат пластично навлаче на шрафот за галванска изолација на ладилното тело од самата диода ;). И откако овој процес го завршите за сите компоненти монтирани на заедничкото ладилно тело, на крајот малку ги потстегнувате шрафчињата (не премногу, ќе треба да се малку лабави за убаво позиционирање на Шотки диодите кога ќе го враќате ладилното тело со нив на плочката на ATX напојувањето).Го враќате назад ладилното тело заедно со Шотки диодите во нивното лежиште на плочката, залемувате по еден контакт од секоја диода, како и ладилното тело за плочката, добро ги достегнувате шрафчињата со кои диодите се држат за ладилното тело и за крај ги долемувате останатите контакти од диодите за плочката :).

А сега, според ознаките на шотки диодите, да видиме дали навистина ова напојување може да ја даде декларираната моќност, според производителот ;). Двете диоди од десната страна се исти и едната е одговорна за 3.3V-ниот rail, а другата за 5V-ниот rail. Имаат ознака 16S45 и еве што пишува во datasheet-от за нив ::).Се е на Кинески (:D), но ознаките се интернационални, така да, очигледно е дека не можат да дадат поголема излезна струја од 16A ::). Значи, практично, и за двата rail-ови, производителот излажал ::). Не ме чуди, но ова е чисто информативно, само да знаете дека ова не е баш така ретка ситуација кај евтините ATX напојувања ;).

Да видиме каква е ситуацијата со Шотки диодата за 12V-ниот rail (крајната лева диода). Нејзината ознака е 16F020C и еве datasheet од неа.Повторно, можеме да забележиме дека максималната излезна струја на оваа диода е 16A, т.е. 2x8A (за секоја од двете диоди во TO-220 куќиштето). И во оваа ситуација производителот излажал и пишал дека максималната излезна струја за 12V-ниот rail е 17A, кога всушност е 16A. Значи, за максималните излезни струи по rail од ова ATX напојување, всушност ги имаме следните вредности.
 • +3.3V --> 16A
 • +5V --> 16A
 • +12V --> 16A
Практично, ова напојување има максимална излезна моќност од 16*3.3 + 16*5 + 16*12 = 52.8 + 80 + 192 =~ 325W ::)... 175W помалку од она што го декларирал производителот (кој и да е ::)). Генерално земено, повеќето од овие евтини ATX напојувања имаат толкава излезна моќност (околу 300W), без разлика што пишува на самото напојување. Како rule of thumb (правило без проверка, без да го отворате напојувањето :P), земете дека всушност максималната излезна моќност на напојувањето е најчесто максимум 2/3 од она што го декларирал производителот ::).

Е сега, да разгледаме што има разлика меѓу двете Шотки диоди, 16S45 и 16F020C. 16S45 има максимален пробивен напон од 45V, што е повеќе од доволно за 3.3V-ен и 5V-ен rail. 16F020C има максимален пробивен напон од 200V. И оваа вредност е исто така повеќе од доволна за 12V-ниот rail. Оваа споредба ја правам намерно за да можам да го посочам следново ;). Имено, кај овие евтини ATX напојувања, често знаат на 5V-ниот rail да стават поголема дупла шотки диода (не како овие кои се во TO-220 куќиште, туку како оние кои се во ТО-247 куќиште, како на сликата подолу).Проблемот е што, кај новите матични плочи, најчесто не се оптоварени 3.3V-ниот и 5V-ниот rail со струја поголема од неколку ампери. Зошто? Па скоро сите компоненти се напојуваат преку стабилизатори или DC-DC SMPS контролери преку 12V-ниот rail. Причината зошто ова е така е стабилноста на напонот на излезот од ATX напојувањето. Стабилноста на напоните од ATX напојувањето беше доволно добра за компјутерите до пред 15-тина години, но не и во денешно време. Освен тоа, многу од интегрираните кола веќе се напојуваат со напон помал од 3.3V или 5V (на пример 1.8V), па производителите на матични плочи често не гледаат поента да влечат струја за напојување на овие уреди преку 3.3V-ниот или 5V-ниот rail, бидејќи ова прави дополнителен проблем во однос на оптоварувањето на каблите на истите (на пример, за да се добие иста моќност за напојување на компонента која работи на 1.8V, нема иста јачина на струја да се повлече од 5V-ниот и 12V-ниот rail, односно, 12V-ниот rail секогаш ќе биде барем дупло помалку оптоварен), поради што и многу од brand name производителите се имаат одлучено напојувањата во нивните куќишта да ги прават со custom Molex конектори каде што ATX напојувањето дава само еден излезен напон, 12V, а сите останати напони потребни за напојување на компонентите на матичната плоча се изведени од овој напон. Ова е многу слично на начинот на кој е изведено напојувањето на компонентите кај лаптоп компјуерите ;).

Причината поради која што го наведувам ова е следната. Во повеќето ситуации, слободно може да се заменат Шотки диодите од 5V-ниот rail и 12V-ниот rail со што ќе добиете драстично зголемување на излезната моќност на 12V-ниот rail ;). Да, излезната моќност зависи и од самиот SMPS трансформатор, но и од максималната јачина на струја која може да ја дадат Шотки диодите. Во секој случај, доколку се јави струен шилец (шпиц) во излезната струја од SMPS напојувањето, прво ќе изгорат Шотки диодите, тоа е сигурно, така да, за да се избегне оваа ситуација и за да може да добиеме некој ампер плус (груба проценка за овие евтиниве ATX напојувања би била околу 30 до 40% плус од максималната декларирана вредност за јачината на струјата на оригиналната Шотки диода), не е лошо да се направи оваа преправка ;). Освен тоа, бидејќи над 70% од моќноста кај новиве матични плочи се троши токму од 12V-ниот rail, со ова ќе го растеретите тој rail ;). Шотки диодата на тој rail помалку ќе грее, со што и ладилното тело ќе биде помалку загреано, со што целото SMPS напојување ќе работи на пониска температура, т.е. ќе биде поладно, што е секогаш добредојдено ;). Не е лошо да ги проверите кои се максималните вредности на пробивниот напон на големата диода (онаа на 5V-ниот rail), но секој пробивен напон над 20, 25V е сосема доволен за правилна работа на 12V-ниот rail ;). Практично, во конкретниот случај е направено непотребно предимензионирање на максималниот пробивен напон на Шотки диодата (200V) на 12V-ниот rail.

Да се навратиме назад кон преправањето (подобрувањето) на конкретно ова напојување :). Еве една слика на која се претставени водовите за напојувачките rail-ови на излезот од ATX напојувањето.Дизајнот е... благо кажано, катастрофа ::). Замислете, низ обележаните водови треба да тече струја со јачина од 10, 12, 13A ::). Се разбира, вакви дизајни се непрефатливи кај поскапите напојувања. Можеби од сликата не е видливо, но имаше и потемнување на заштитниот слој од страната на водовите, што значи дека водовите на тие места грееле :-\. Единствена добра работа е што rail-от за GND е калаисан, но за жал, нема ни оддалеку онолку калај колку што треба да има ::).

Затоа, не е лошо кај обележаните делови (а и на други места, се разбира, секаде каде што тече поголема јачина на струја) да се иструга горниот заштитен слој и да се калаисаат водовите со поголема количина на калај ;). Еве како го изведов тоа на ова напојување :).Поголемата количина на калај придонесува за подобро и побрзо одведување на топлината од сите компоненти, вклучувајќи ги и Шотки диодите, но и кондензаторите на излезните rail-ови од ATX напојувањето, со што им се продолжува животниот век :).

Но, бидејќи кај овие евтиниве ATX напојување секогаш се штеди на калај (::)), не е лошо да се прелемат и сите лемни точки на напојувањето. Во конкретниов случај, имав мал проблем со прелемување на лемните точки во примарот на напојувањето бидејќи плочката, од страната на водовите, имаше намачкано и некој безбоен лак за „као демек“ (::)) заштита на примарот од напојувањето од металното куќиште во кое се монтира напојувањето ::). Се знае како се прави ова, се става дебела заштитна фолија ;) (имам нацрти за таква оставено во оваа тема). Во секој случај, успеав да ги прелемам сите лемни точки во ATX напојувањето :).

Сега, да прејдеме на кондензаторите :). Еве слика од таа секција во напојувањето.Се гледа дека кондензаторите еднаш веќе биле менувани, но решив пак да ги сменам бидејќи заменските беа со многу лош квалитет (некои си Кинески ::)) и затоа решив да ги заменам со некои поквалитетни. За оваа намена, одлични се електролитските кондензатори од матичните плочи :). Тие сите се low ESR и најчесто се од brand name производители. 16V-ните кондензатори за 12V-ниот rail од ATX напојувањето, можете да ги најдете околу процесорот на старите матични плочи. Ретко се дујат и се со одличен квалитет :). 6.3V-ните кондензатори можете да ги најдете насекаде низ матичната плоча, но ги има и околу процесорот :). 6.3V-ните електролитски кондензатори може да ги ставите и на 3.3 и на 5V-ниот rail, нема да има никакви проблеми (проверено :)). Ако веќе се сомневате дека можеби напонот на 5V-ниот rail ќе биде преголем за 6.3V-ните електролити, слободно може да ставите од 16V-ните електролити :).

И еве како изгледа секцијата на секундарот од напојувањето со сменети електролитски кондензатори :).Се разбира, не смее да одмине и преправката на кулерот, т.е. неговото подмачкување и чистење (доколку било напојувањето користено, се разбира ;)). Тој е една од најважните компоненти во ATX напојувањето бидејќи, доколу престане да работи (зариба), сите останати компоненти страдаат :-\. Имам пишано во оваа тема како се прави тоа ;).Не е лошо и да ги замените и каблите од IEC C13 конекторот до самата плочка од напојувањето. Најчесто се со прилично лош квалитет :-\. Кога веќе го правите тоа, ставете и панцир црева или изолир трака околу конекторите лемните точки на конекторите бидејќи се во близина на лемната точка за заземјувањето, а и целата кутија е метална, така да, не е лошо ова да го направите :). Еве како изгледа конекторот со нови кабелчиња :).Еден совет ако решите и каблите од конекторот да ги менувате ;). Кај евтиниве ATX напојувања, и овие конектори се евтини, т.е. се со многу лош квалитет :-\. Пластиката од која е направен конекторот лесно се топи при прелемување на контактите :-\. Но, има решение :). Најдете некој квалитетен IEC C13 кабел (кабел за компјутерско напојување) и приклучете го во конекторот на ATX напојувањето. Се разбира, другиот крај, оној кој треба да се приклучи во штекер, оставете го исклучен и работете (лемете) вака :). Буксните од кабелот за напојување ги држат металните шилци од страната на ATX-от стегнати и не дозволуваат да се измрдаат од позиција, дури и ако пластиката почне да се топи, а освен тоа, се пренесува голем дел од топлината и на конекторот кој е на кабелот, како и жилите во самиот кабел :). Откако се ќе залемите, оставете го конекторот во штекот од ATX напојувањето уште некоја минута, за да може добро да се олади пластиката, а потоа извадете го. Се ќе си остане на место :).

И еве како изгледа преправеното ATX напојување :).Се разбира, повеќето од преправките не се видливи, но многу придонесуваат за стабилноста и правилна работа на напојувањето.

Вакви преправки можете да правите и на сосема нови напојувања, не мора да чекате нешто да откаже за да го преправите :). Се разбира, во тој случај не ви важи гаранцијата (само да ве потсетам дека, според закон за потрошувачи, иако можеби производителот не дава гаранција за производот, со самата фискална сметка имате 6 месеци гаранција :)), но, да бидам искрен, јас барем лично, би ја ризикувал таа сума на пари (500, 600, 700 денари) за да избегнам проблеми од стилот на „ме удри струја од куќиште“ :D.

Повеќето office компјутери, со вака преправено напојување практично ќе траат вечно. Но, имам користено вака преправено (подобрено) напојување и во комбинација со прилично моќна графичка картичка, немаше никаков проблем :). Да, грее, но еве, ден денес работи и нема липсано :D.

Со среќа со преправките :).
It's not schizophrenia... It's just a voice in my head...

"This is really a generic concept about human thinking - when faced with large tasks we're naturally inclined to try to break them down into a bunch of smaller tasks that together make up the whole."

"Newton's third law: The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind."

Online LordZi

 • Глобален Модератор
 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 2848
 • Gender: Male
 • I'm gonna live forever or die trying...
  • LightCraft Studio
Лесно разбирлив, детален и добро составен туторијал.
Мислам дека треба да го пинуваш... ;) :)
People who talk behind my back are in good position to kiss my ass!!!

"You may live to see man-made horrors beyond your comprehension." - Tesla

If animals had a religion, humans would be the devil.

LightCraft Studio

Offline GigaWatt

 • Администратор
 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 11664
 • Gender: Male
 • Не фалширам
Благодарам ;).

Ајде, нека оди како pinned ;).
It's not schizophrenia... It's just a voice in my head...

"This is really a generic concept about human thinking - when faced with large tasks we're naturally inclined to try to break them down into a bunch of smaller tasks that together make up the whole."

"Newton's third law: The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind."